bivalvia

En tvärkonstnärlig och -vetenskaplig musikinstallation

Bivalvia (musslor) är en klass i djurstammen blötdjur (Mollusca). Dessa organismer lever i havet och livnär sig genom att filtrera vatten, något som utgör en viktig funktion i det marina ekosystemet. Namnet Bivalvia härstammar från det latinska bis, som betyder ”två” och valvae, som betyder ”dörrblad”.

IMG_0237.JPG

I installationen BIVALVIA får åhörarna uppleva flygeln Bivalvia clavile som kännetecknas av sina vidsträckta valvaer (och har förmågan att filtrera upp till 120 liter vatten i timmen). I denna utopi (installation med tillhörande performance), där naturvetenskap, musik, bildkonst och teknik flätas ihop, utnyttjas tonsättarnas upplevelser av vatten för att filtrera, rena och ge installationen av återvunnet material, det redan förbrukade och kasserade, liv igen. Installationen är inspirerad av innovationsfilosofin Biomimik, som söker hållbara lösningar till mänsklighetens utmaningar genom att studera och implementera naturens egna mönster och strategier.

BIVALVIA välkomnar personer i alla åldrar att dyka ner till havets djup, ta del av marinbiologens forskning, reflektera, och vaggas av havets tonar medan BIVALVIA "spelas".

 

Performancens varaktighet är ca. 15 minuter.

  • Black Instagram Icon