ARBETSGRUPPEN BIVALVIA

Pia leppänen

pianist och musikpedagog, Köpenhamn

charlotta risku

diplomingeniör, Vasa

anna törnroos

marinbiolog, Åbo

Kontakta oss

bivalviaclavile@gmail.com